Villámvédelmi felülvizsgáló szakmai képzés (szakképesítésre felkészítés)

Típus
szakmai képzés (szakképesítésre felkészítés)
Engedélyszám, Nyilvántartási szám
E-2020/000099
Jelentkezés feltétele (részletek)

Villanyszerelő vagy Erősáramú elektrotechnikus vagy Villamos mérnök vagy a 07134008 számú Villámvédelmi felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 7.2 pontjában meghatározottak szerint a szakmai előképzettségként meghatározott valamely képesítés megszerzését követő 3 év erősáramú szakmai gyakorlat, Egészségügyi alkalmasság

 

Időtartam
4 hónap
A munkaterület leírása

A Villámvédelmi felülvizsgáló olyan szakember, aki az épületek, építmények külső és belső villámvédelmi berendezéseinek szabvány illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzését, az ellenőrzés eredményének dokumentálását végzi. A Villámvédelmi felülvizsgáló tanfolyam célja, hogy a résztvevők az villámvédelmi felülvizsgáló szakma végzéséhez szükséges ismereteket és készségeket, kompetenciákat megszerezzék, illetve fejlesszék, és felkészítsék a résztvevőt az OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére.

A Villámvédelmi felülvizsgáló tanfolyamon résztvevők a képzés elvégzésével képessé válnak:

 • Felülvizsgálni azokat a külső és belső villámvédelmi berendezéseket, melyeket 2010 előtt kiadott jogszabály, illetve az MSZ 274 szabványsorozat alapján létesítettek.
 • Megvizsgálni és a felülvizsgálatban felhasználni a rendelkezésére bocsátott dokumentációt (tűzveszélyességi osztályba sorolás, épületek építészeti rajzai, villámvédelem tervdokumentációja, érintésvédelmi, valamint erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgálatáról készült minősítő iratok VVF jegyzőkönyvek).
 • A meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összevetni, ellenőrizni az épületek, építmények villámvédelmi csoportosítását, különös tekintettel a változásokra.
 • Összevetni a villámhárító berendezés (felfogó. levezető, földelő, méret) szükséges fokozatát a tervezettel.
 • Ellenőrizni, hogy a meglévő villámhárító berendezés megfelel-e a szükséges fokozatra előírt értékeknek.
 • Ellenőrizni az egyéb műszaki követelmények teljesülését (belső villámvédelem, vezetők rögzítése, összekötése, műszaki állapot).
 • Villámimpulzus elleni védelem meglétét, valamint koordinációját ellenőrizni.
 • Felülvizsgálói jelentést készíteni.
 • Felülvizsgálni azokat a külső és belső villámvédelmi berendezéseket, melyeket 2010 után kiadott jogszabály, illetve magyar műszaki normatíva alapján létesítettek.
 • Új létesítésnél megvizsgálni és dokumentálni a villámvédelmi berendezés eltakarásra kerülő részeit.
 • Megvizsgálni és a felülvizsgálatban felhasználni a rendelkezésre bocsátott dokumentációt.
 • A meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összevetni, különös tekintettel a kiviteli tervben rögzített környezeti létesítési és használati paraméterek esetleges változására.
 • Megállapítani az épületek, építmények megvalósult villámvédelmi rendszerének osztályát és a villámvédelmi szintjét.
 • Megállapítani az épületek, építmények megvalósult villám elektromágneses impulzusa elleni védelmi rendszerének osztályát.
 • Áttekinteni a kockázat számítás bemenő paramétereit és a belső övezetek változatlanságát, ellenőrizni, hogy a számított kockázatok megfelelnek-e a jogszabály követelményeinek.
 • Ellenőrizni az előbbiek alapján villámhárító berendezés (felfogó, levezető, földelő, méret, potenciálkiegyenlítés) szükséges osztályát.
 • Földelés ellenállás-méréssel ellenőrizni a földelések megfelelőségét.
 • Ellenőrizni a lépés- és érintési feszültség elleni védelmet.
 • Szüksége esetén a talaj fajlagos ellenállását megmérni.
 • Norma szerint létesített villámvédelem esetén bemenő dokumentációk hiányában visszautasítani a feladatot, egyébként.
 • Műszaki iratot készíteni.
A képzés szakmai témakörei
 • Nem norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata
 • Norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata
 • Villámvédelem
 • Szabvány és jogszabály ismeret
Bizonyítvány

A tanfolyam sikeres elvégzése után a szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény tanúsítványt állít ki, melynek birtokában a résztvevő az állam által meghatározott vizsgaközpontban vizsgát tehet.

Betölthető munkakörök
 • Villámvédelmi felülvizsgáló
Miért érdemes az OKTÁV-nál elvégezni ezt a képzést?

A visszajelzések szerint hosszú évtizedek tapasztalatával rendelkező, széles körben elismert, megbízható és igényes képző intézménynek tartanak minket partnereink, megrendelőink és tanulóink.  Munkatársaink minden segítséget megadnak a hatékony és eredményes tanuláshoz.  Évről évre azt tapasztaljuk, hogy egyre többen választanak minket.  Képzéseink országszerte számos helyen elérhetőek.  Képzéseikre történő jelentkezéskor nem kell regisztrációs díjat fizetni.  Fizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha elindul a képzés és szerződést kötöttünk.  A képzés időbeosztását a munka mellett tanuló résztvevőink igényeihez igazítjuk.  Tanáraink a szakma kiváló szakemberei.  Tanulóink kellemes környezetben, korszerű eszközök segítéségével tanulhatnak.  A magas színvonalú képzésnek köszönhetően, felnőtt tanulóink évek óta kiemelkedő tudás-színvonalon tesznek vizsgát, amint ez a korábbi, négyes átlag feletti vizsgaeredményekből is látható.  A képzés végi kérdőívek ugyancsak magas szintű résztvevői elégedettséget mutatnak.

Kapcsolódó képzések

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, nem minősülnek üzleti ajánlatnak.